Welkom bij Platform SDV

HOME

SDV: Sport, Dienstverlening en Veiligheid

SDV is een opleiding in leerjaar 3 en 4 van het vmbo. Het intersectorale vmbo-programma bevat onderdelen uit de sectoren Zorg & Welzijn en Economie. Het belangrijkst is echter het beroepsgerichte programma Sport, Dienstverlening en Veiligheid.
De bindende factor in de opleiding is de fysieke component die in alle onderdelen van de opleiding is terug te vinden. Sport, Dienstverlening en Veiligheid is bedoeld voor leerlingen die sociaal vaardig en sportief zijn, die het leuk vinden om anderen te helpen, die graag les en leiding willen geven en die niet bang zijn om voor een groep te staan.
Kenmerkend is het competentiegerichte karakter van de opleiding SDV.  Binnen SDV wordt een competentie gezien als een geïntegreerd geheel van motivatie, persoonlijke kwaliteiten, vaardigheden en kennis waarmee iemand in staat is een opdracht in een beroepssituatie tot een goed einde te brengen. Binnen aantrekkelijke beroepscontexten voeren leerlingen betekenisvolle opdrachten uit om aan hun competenties te werken. Leerlingen die het programma SDV hebben afgerond, kunnen hun opleiding vervolgen op de roc’s in de regio. Met alle roc’s zijn afspraken gemaakt over een goede aansluiting. Er is sprake van een doorlopend leertraject. Afhankelijk van de keuze in de richting S, D of V gaan leerlingen  naar ‘Sport en Bewegen’ (Cios), naar ‘Facilitaire dienstverlening’ of naar 'veiligheid en vakmanschap' (VEVA) voor uniformberoepen. SDV’ers zijn na hun opleiding werkzaam als sportleider, facilitair leidinggevende en beveiliger. Kortom, ze zijn te herkennen in een veelheid van functies bij sportverenigingen, gemeentes, overige dienstverlenende instanties,  particuliere beveiligingsbedrijven en de geüniformeerde beroepen.